how to create your own web page
Mobirise

Terugblik 2015

2015 begon met een fikse tegenslag. Tijdens de feestdagen was de werkplaats overhoop gehaald en grotendeels leeggestolen. Met vereende krachten is de zaak weer opgeruimd en ingericht. Dankzij een paar gulle Leweza-donateurs was er ook geld om het hoognodige aan machines en gereedschappen aan te schaffen.

December 2015

RMI, ontwikkelingen en plannen

Inbraak met grote gevolgen

2015 begon met een fikse tegenslag. Tijdens de feestdagen was de werkplaats overhoop gehaald en grotendeels leeggestolen. Met vereende krachten is de zaak weer opgeruimd en ingericht. Dankzij een paar gulle Leweza-donateurs was er ook geld om het hoognodige aan machines en gereedschappen aan te schaffen. Al met al had de inbraak grote gevolgen. Zo kon er bijvoorbeeld een groep minder gedraaid worden. Gelukkig is de veerkracht van het RMI-team groot!

Eerste officieel gecertificeerde student!

Januari 2015 bracht ook een geweldige mijlpaal: Bou-ce Buya Mukwa werd als eerste RMI-student officieel door de MerSeta gecertificeerd! Hij heeft een baan in de Kaapstadse havens. Inmiddels is hem al een flink aantal gevolgd.

Werken aan financiële onafhankelijkheid

Toen RMI in 2014 de officiële MerSeta accreditatie behaalde voor de opleiding ‘Carbon steel welder’ was het tijd om te gaan werken aan de financiële zelfstandigheid. Samen met RMI hebben we een plan gemaakt, met als doel het basismetaal-/lasproject binnen twee jaar onafhankelijk van de financiële ondersteuning van Leweza te maken. Zowel onze sponsor Impulsis als een aantal vermogensfondsen zagen dit als een weliswaar spannend, maar ook heel ambitieus en interessant plan en gaven hun financiële steun. Het uitvoeren van betaalde opdrachten en het geven van bijscholingscursussen vormen onderdelen van dit plan.

Subsidie van de MerSeta

Onmisbaar voor een goede financiële basis is een reguliere bijdrage van de MerSeta aan de scholing van succesvol afgestudeerde cursisten. Het heeft lang geduurd (in Zuid-Afrika malen de bureaucratische molens misschien nog wel langzamer dan in Nederland), maar een paar weken geleden was het zover: de MerSeta kende RMI de eerste scholingssubsidie toe. Een opsteker!

Op jacht naar stagebedrijven

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de bedrijfsstage. Door de slechte economische situatie en het feit dat lang niet alle bedrijven erkend leerbedrijf zijn, kost het veel energie om voldoende stageplekken te vinden. Gelukkig lukt het RMI steeds beter duurzame relaties met bedrijven tot stand te brengen.

Wisseling van docenten

Clive Fortuin, docent van het eerste uur, verliet RMI in augustus van dit jaar. De studenten vonden in hem niet alleen een goede docent maar ook een vaderfiguur. Dat blijkt wel uit hun verhalen, mails en berichten op Facebook. We zijn Clive dankbaar voor alles wat hij voor RMI heeft gedaan en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Clive is inmiddels opgevolgd door Johan Gordon, een ervaren boilermaker en opleider, die veel kan betekenen voor de verdere uitbouw van RMI. Inmiddels is al duidelijk dat hij een prima docent is en erg wordt gerespecteerd door de studenten.

Thokozile Tshabala

Sinds april 2015 is Thokozile Tshabala werkzaam bij RMI. Zij verzorgt op zeer deskundige wijze de administratie en is bezig met het uitbreiden van het cursistenvolgsysteem met gegevens over de werksituatie van de oud-cursisten. Thokozile houdt zich ook bezig met de communicatie van RMI. Een grote aanwinst voor de staf.

2016: nieuw pand, nieuwe richtingen

Een van de grote wensen van manager Humphry Joseph is steeds geweest om niet alleen lassers op te leiden, maar ook allround klussenmannen (‘factotum’ in Afrikaans). Veel cursisten zijn gebaat bij een brede basisopleiding met vakken als: basislassen, loodgieten, elektra- en computertechniek en mogelijk op termijn aangevuld met timmeren en metselen. Hierdoor ontstaat de opleiding ‘Handyman’, een prachtige ondergrond voor de start van een eigen klussenbedrijfje. Het huidige gebouw in Kuilsrivier is daarvoor ongeschikt. Humphry heeft inmiddels een accommodatie gevonden, die voldoet aan alle eisen om de diverse opleidingen te kunnen geven. De verwachting is dat eind februari de verhuizing naar het nieuwe pand plaatsvindt.

De economie in Zuid-Afrika staat er slecht voor, de vraag naar arbeidskrachten daalt. De pessimist in ons zou kunnen concluderen dat het weinig zin heeft nog meer mensen te scholen. Je hoeft echter geen optimist te zijn om te zien dat er volop werk is: onderhoud in de breedste zin van het woord is overal aan de orde. De formele economie loopt slecht, maar in de informele economie is volop vraag. Daar wordt niet alleen met de rand betaald, maar soms ook met een wederdienst of in natura.

Een van de grote wensen van manager Humphry Joseph is steeds geweest om niet alleen lassers op te leiden, maar ook een opleiding aan te bieden tot allround klussenman. Veel cursisten zijn gebaat bij een brede basisopleiding met verschillende vakken, zoals: basis lassen, loodgieten, elektra en computertechniek, mogelijk op termijn aangevuld met timmeren en metselen. Hierdoor ontstaat de opleiding “Handyman”, een prachtige ondergrond voor de start van een eigen klussenbedrijfje.

Het huidige gebouw in Kuilsrivier is daarvoor te klein en om meerdere redenen ongeschikt. Humphry is naarstig op zoek gegaan naar een accomodatie, die voldoet aan alle eisen om de diverse opleidingen te kunnen geven. Dat heeft even geduurd, maar hij is er in geslaagd! Met ingang van januari of februari 2016 kan het nieuwe pand betrokken worden. Als de inrichting klaar is gaat RMI ook met een basiscursus ‘loodgieten’ beginnen. Een stap op weg naar de handyman.

Verdere plannen Leweza

Naast uitbreiding van scholingsrichtingen oriënteert Leweza zich op nieuwe regio’s en samenwerkingspartners. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.

Andre Timmermans nieuwe ambassadeur

Dick Gerdzen (BSN) is al jarenlang ambassadeur van Leweza. Wij zijn heel blij dat hij gezelschap heeft gekregen van een nieuwe ambassadeur, André Timmermans. André is algemeen directeur van de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Eerder was hij algemeen directeur van het UWV Werkbedrijf en lid van de Raad van Bestuur van het CWI. Hij is al jaren geïnteresseerd in het werk van Leweza.

Zijn reden om het werk van Leweza actief te steunen: 'Scholing en werk zijn van belang voor iedereen om maatschappelijk mee te doen. Dat heb ik in mijn leven en werk steeds opnieuw gezien. Dat geldt al helemaal in de strijd tegen armoede in landen als Zuid-Afrika met miljoenen nauwelijks opgeleide jongeren in de townships. Bijdragen aan hun ontwikkeling helpt niet alleen henzelf, maar heel Zuid-Afrika. Vanuit onze welvaart vind ik dat het onze plicht is deze jongeren een kans te bieden en dat is ook precies wat Leweza wil. Ik ondersteun hen dan ook graag daarin.'

Versterking Lewezabestuur

Het bestuur van Leweza is versterkt met twee nieuwe leden. Geerte Binnema is onze nieuwe penningmeester. Mieke Malda denkt al een tijdje mee met de plannen van Leweza. Zij heeft REACH Make it! afgelopen januari bezocht. We zijn heel gelukkig met dit ‘nieuwe bloed’ in het bestuur!

Geerte Binnema

Geerte Binnema heeft al jaren grote belangstelling voor praktijkonderwijs, werkend leren en lerend werken. Haar interesse is ontstaan in de periode dat ze werkzaam was bij het Centrum Vakopleiding in Amsterdam. Deze ervaring maakt dat ze het werk van Leweza zo belangrijk vindt. ‘Prachtig dat we in RMI een partner hebben die praktijkonderwijs in de praktijk brengt, waardoor werkloze jongeren kansen krijgen in de samenleving’.

'Geboren en getogen in Friesland ben ik vanuit het Groningse naar Amsterdam getrokken. Een aantal jaren geleden ben ik met vriend neergestreken in het fraaie Drenthe. We hebben daar een aardige beestenboel , kippen en honden. De laatste twaalf jaar heb ik gewerkt bij het kenniscentrum ECABO. Vorig jaar besloot ik om verder te gaan met een eigen onderwijsadviesbureau. Een goede keus, het loopt goed en het bevalt me prima om voor onderwijsinstellingen in alle rust mooie materialen te maken. Het werk is goed te combineren met mijn tuinliefhebberij, het verzorgen van de beesten en muziek maken en luisteren.

Mijn interesse voor praktijkonderwijs, werkend leren en lerend werken, is ontstaan in de tijd dat ik bij het Centrum Vakopleiding-administratief in Amsterdam Zuidoost de cursisten begeleidde in het bedrijfseconomisch vakgebied. Cursisten van alle landen en windstreken kwamen zich bekwamen in een beroep om zich een plaats te verwerven op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het verbinden van theorie aan de beroepspraktijk en omgekeerd was voor velen een goede weg om gemotiveerd te gaan leren. Hoe vaak kwam ik ze nog tegen bij de bakker of in de supermarkt en wilden ze me vertellen hoe belangrijk de opleiding voor hen was geweest. Mijn werk is in de loop der jaren veranderd en ik ben meer op afstand van de directe onderwijsuitvoering komen te staan. Maar juist die ervaring maakt voor mij het werk van LEWEZA zo belangrijk. Ik vind het prachtig dat we in RMI een partner hebben die praktijkonderwijs in praktijk brengt voor cursisten die daarmee kansen krijgen in de samenleving.'

Mieke Malda

Mieke Malda heeft als interim directeur van het Centrum Vakopleiding Drenthe de kracht en het belang van het bieden van vakopleidingen gezien: ervaren instructeurs geven hun vakmanschap op praktische wijze door aan werkzoekenden. De instructeurs kennen het werkveld, zodat zij ook een aandeel kunnen hebben in het verwerven van banen voor hun leerlingen. Deze methodiek is internationaal toepasbaar, dus ook in Zuid-Afrika. Daarom wil ze zich graag inzetten voor het werk van Leweza in Zuid-Afrika.

'Van jongs af aan heeft het onderwijs mij geboeid. Ik begon mijn loopbaan dan ook als juf in het onderwijs en daarnaast presenteerde ik schoolradioprogramma’s voor de NCRV. Met veel plezier heb ik daarna jaren in de volwasseneneducatie gewerkt, eerst als docent Nederlands en beleidsmedewerker, later als directeur van een Bureau voor Volwasseneneducatie.

In 1995 heb ik me als zelfstandig ondernemer gevestigd voor opdrachten als interimmanager, coach en mediator. Als interim directeur van het Centrum Vakopleiding Drenthe heb ik de kracht en het belang van het bieden van vakopleidingen gezien: ervaren instructeurs geven hun vakmanschap op praktische wijze door aan werkzoekenden. Diezelfde instructeurs kennen het werkveld, zodat zij ook een aandeel kunnen hebben in het verwerven van banen voor hun leerlingen. Deze methodiek is internationaal toepasbaar, dus ook in Zuid-Afrika.

Leweza biedt vakopleidingen aan kansarme jongeren uit de sloppenwijken van Kaapstad en daarmee een baan, in een bedrijf of als zelfstandige in de townships. Daarvoor wil ik me graag als bestuurslid van Leweza inzetten.'

Dank

Tenslotte willen we alle sponsors en supporters van Leweza heel hartelijk bedanken voor hun interesse en steun.

Alle sponsors en supporters van Leweza hartelijk

bedankt voor hun interesse en steun!

Adres

Huygenslaan 21
3931 VG Woudenberg

Contact

Tel: +31 (0)6 105 797 30
E-mail: info@leweza.nl