how to create your own web page for free
Mobirise

Een jaar met twee gezichten

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2016 aan. Het was een bewogen jaar voor zowel Leweza als onze partner ‘REACH Make it!  Skills Academy’ (RMI) in Kuilsrivier. 

Maart 2017

2016 kende een veelbelovende start. Volle groepen, nieuwe stagebedrijven,
afgestudeerden die banen met perspectief veroverden en de voorbereiding op de
realisatie van een nieuwe opleidingsrichting liep gesmeerd.

Helaas werden we in de tweede helft van het jaar geconfronteerd met een aantal
fikse tegenvallers. Hierdoor nam het aantal studenten en het aantal stagebedrijven
sterk af, als ook de (financiële) middelen.

Toch bleef de staf van RMI, overtuigd als zij is van het nut en de noodzaak van deze
vakscholing in Zuid-Afrika, met positieve houding aan het werk.

Twee bestuursleden van Leweza zijn in november 2016 afgereisd naar Kaapstad om
hen een hart onder de riem te steken en waar mogelijk te helpen.

De tegenvallers hebben er voor gezorgd dat er in 2016 minder jonge mensen
opgeleid konden worden dan verwacht en de geplande opleidingsrichtingen zijn niet
gestart, maar er wordt nu hard gewerkt aan een bredere inbedding van RMI in de
Zuid-Afrikaanse opleidings- en bedrijfscultuur. En dat blijkt te helpen, want op dit
moment (maart 2017) is er een volle groep met daarnaast een flinke wachtlijst.
Een woord van dank aan onze trouwe sponsors; alle fondsen en particuliere
donateurs is hier op zijn plaats. Zij hebben het samen met RMI en Leweza, in goede
en minder goede tijden, mogelijk gemaakt dat ook in 2016 de RMI Skills Academy
kon blijven werken om kansarme jongeren in Zuid-Afrika de kans te bieden op een
menswaardig bestaan.

Namens het bestuur,
Mieke Malda, bestuurslid

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Op dit moment is er weer een volle groep

en een flinke wachtlijst. 

Adres

Huygenslaan 21
3931 VG Woudenberg

Contact

Tel: +31 (0)6 105 797 30
E-mail: info@leweza.nl